Dentalni RTG


dentalni_rtg1Ortopan (panoramska snimka) je najčešća snimka koja reproducira cjelokupnu maksilofacijalnu regiju, uključujući i temporomandibularne zglobove (TMZ). Snimka može biti i u digitalnom formatu na CD (digitalni ortopan) za prikazivanje na zaslonu računala.

Svi ortopani rade se digitalnom CCD tehnologijom i imaju visoku preciznost svih prikazanih struktura što omogućuje uočavanje više detalja i bolju dijagnostičku primjenu. Optimalna geometrija snimanja omogućuje precizan i neiskrivljen prikaz zuba gornje i donje čeljusti.

Jasno se uočavaju patološki procesi oko svih korijena zuba, stanje kosti u slučajevima parodontitisa te karijesne lezije na zubima. Dijagnostički najvažnija snimka za pravovremeno otkrivanje bolesti zuba i okolnih struktura. Dječji ortopan zbog specifične putanje kretanja zraka jamči izvrsnu prilagodbu dječjem obliku čeljusti. Dodatno je smanjeno zračenje malog pacijenta, obuhvaćen je cijeli maksilofacijalni kompleks, uključujući i čeljusne zglobove.

Mogućnost preklapanja prednjih zuba svedena je na minimum. Vrlo jasno se uočavaju detalji u čeljusti, položaj zametaka trajnih zuba i eventualno prisustvo anomalija i patoloških procesa.

Kraniogram (telerendgen) je snimka lica i potpuno je prilagođena morfologiji pacijenta. Jasno se uočavaju sve koštane strukture i meka tkiva.

dentalni_rtg2Kraniogrami su mogući u sljedećim projekcijama:
1. Latero – lateralni (LL)
2. Postero – anteriorni (PA)

Snimke TMZ mogu se snimiti na tri načina: lateralne snimke TMZ sa zatvorenim ustima, lateralne snimke TMZ s otvorenim ustima i frontalne snimke TMZ. Nudimo Vam slijedeće prikaze na pojedinačnim filmovima:
Intraoralne snimke zuba prikazuju pojedinačne zube u stvarnoj veličini. Na jednom snimku prikazuje se 1 zub ili 2 susjedna zuba zbog pravilnog radiografskog prikaza i kuta centralne zrake.